Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 324
Năm 2022 : 2.263
 01/10/22  Tin hoạt động  1
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa, quan trọng của nhà trường là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy – học năm 2021-2022 và đặt ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới 2022-2023.
 01/10/22  Đoàn đội  2
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa, quan trọng của nhà trường là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy – học năm 2021-2022 và đặt ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới 2022-2023.
 01/10/22  Chuyên môn  1
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa, quan trọng của nhà trường là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy – học năm 2021-2022 và đặt ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới 2022-2023.
 01/10/22  Tin tức  3
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa, quan trọng của nhà trường là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy – học năm 2021-2022 và đặt ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới 2022-2023.
 01/10/22  Công đoàn  1
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa, quan trọng của nhà trường là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy – học năm 2021-2022 và đặt ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới 2022-2023.
 01/10/22  Tin của nhà trường  3
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa, quan trọng của nhà trường là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy – học năm 2021-2022 và đặt ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới 2022-2023.
 19/09/22  Chuyên môn  3
Chương trình tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích đảm bảo an toàn cho học sinh là một hoạt động ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ trong những năm gần đây học sinh bị tai nạn khá nhiều, một số trường hợp rất thương tâm. Học sinh cần hiểu rõ để phòng tránh ...
 19/09/22  Công đoàn  2
Chương trình tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích đảm bảo an toàn cho học sinh là một hoạt động ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ trong những năm gần đây học sinh bị tai nạn khá nhiều, một số trường hợp rất thương tâm. Học sinh cần hiểu rõ để phòng tránh ...
 19/09/22  Tin hoạt động  4
Chương trình tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích đảm bảo an toàn cho học sinh là một hoạt động ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ trong những năm gần đây học sinh bị tai nạn khá nhiều, một số trường hợp rất thương tâm. Học sinh cần hiểu rõ để phòng tránh ...
 19/09/22  Tin của nhà trường  2
Chương trình tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích đảm bảo an toàn cho học sinh là một hoạt động ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ trong những năm gần đây học sinh bị tai nạn khá nhiều, một số trường hợp rất thương tâm. Học sinh cần hiểu rõ để phòng tránh ...
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới