Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Thái Sơn

Quế sơn-Thái sơn
3.873.528
c1thaison@bacgiang.edu.vn