LỊCH SỬ TRƯỜNG TH THÁI SƠN

    Trường Tiểu học Thái Sơn được thành lập từ năm 1959 và được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 11 năm 2008 và được công nhận lại lần 2 vào ngày 30 tháng 12 năm 2013. Trường được xây trong khuôn viên có diện tích 3270m2. Hiện  nhà trường có 14 phòng học kiên cố đạt tỷ lệ 100%. Năm học 2014-2015 nhà trường được biên chế 28 cán bộ giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

     Nhiều năm qua nhà trường duy trì 100% lớp học 2 buổi/ngày, năm học này nhà trường có 14 lớp với 452 học sinh. Khuôn viên của nhà trường luôn đảm bảo Xanh-sạch-đẹp, tạo môi trường lành mạnh, gây hứng thú cho học sinh mỗi ngày đến trường. 

    Nhà trường đang từng bước xây dựng các tiêu trí của trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Dưới đây là một số hình ảnh nhà trường.